Workshop Precizní zemědělství

11. 2016 se v prostorách auly Výzkumného ústavu rostlinné výroby konal workshop věnovaný problematice precizního zemědělství. Záměrně byl pro akci zvolen název Workshop, protože zájmem pořadatelů bylo především otevřít diskusi mezi zúčastněnými stranami.

 Precizní zemědělství je dlouhodobě užívaný pojem pro moderní přístupy řízení vstupů a sběr informací o variabilitě pozemků. Pokrok a posun v oblasti informačních technologií, elektroniky a senzoriky, navigací, přenosu a uchovávání dat a jejich zpracování a interpretace, dalece přesahuje možnosti jednotlivých podniků nebo jednotlivců na efektivní využití potenciálu technologie PZ. Také to jsou důvody, proč tato technologie nenachází u uživatelů takového uplatnění, jak se původně předpokládalo. Vzhledem k odlišnosti jednotlivých oborů, které do technologie PZ vstupují, se ukazuje potřeba více koordinovat jednotlivé postupy, zásadně usnadnit komunikaci mezi jednotlivými subjekty, propojit informační zdroje a více naslouchat požadavkům jednotlivých stran. 

Pořadatelé připravili pro zajištění zdárného průběhu soutěže prostory auly VÚRV. Posluchárna byla vyhrazena pásmu přednášek a diskusi. Prostory předsálí a přízemí auly byly využity pro doprovodný program, kde byly prezentovány moderní senzory, bezpilotní prostředky, monitorovací přístroje a navigace pro zemědělství.

Pásmo přednášek bylo naplněno krátkými příspěvky. Sestavení témat bylo voleno tak, aby se dotklo širokého oboru problematiky.

Po skončení přednáškové části bylo možné shlédnout doprovodný program v podobě expozice přístrojové techniky. Odpolední program byl vyhrazen diskusi nad příspěvky a také nad současnou problematikou precizního zemědělství a podporou moderních technologií, včetně nedostatků a požadavků ze strany zemědělských podniků.

Touto cestou bychom také velice rádi poděkovali panu ministrovi zemědělství, Ing. Martinu Jurečkovi, za udělení záštity nad workshopem a podporu celé akce.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.