Metodika pro praxi

Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu – prvotní informace

Na základě řešení projektu TAČR „TH02010706 – Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy“ vznikla nová certifikovaná metodika:
Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu

Autorský kolektiv:
Václav Brant, Michal Nýč, Helena Kusá, Milan Kroulík, Pavel Růžek, Petr Zábranský, Michaela Škeříková

Na řešení projektu se podílela firma Farmet, a.s., Centrum precizního zemědělství při ČZU a VÚRV, v.v.i.

Metodika obsahuje problematiku spojenou s otázkami přínosů a rizik aplikace kapalných statkových a tekutých organických hnojiv, přehled technických řešení aplikace a pohled na další vývoj technologií. Nosnou částí metodiky jsou výsledky testování nových technologických postupů a nově vyvinutých strojů firmy Farmet a.s., které jsou již od roku 2020 využívány v zemědělské praxi.

Na základě smlouvy o využití výsledků projektu bude metodika v elektronické a v tištěné podobě poskytována firmou Farmet a.s. (farmet@farmet.cz).

 

CPZ a VÚRV děkují za spolupráci firmě Farmet, a.s.

Řešitelé projektu děkují za finanční podporu Technologické agentuře ČR.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu