Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté

KNIHA – Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté

Pracovníci CPZ se podíleli na vzniku odborné publikace: Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté, kterou vydala Agrární komora ČR.

Publikace je souhrnem zahraničních informací a originálních výsledků autorského kolektivu za posledních deset let. Cílem publikace je čtenářům poskytnout především výsledky získané při ověřování pěstebních technologií kukuřice seté v podmínkách České republiky.

 

Souhrnné informace:

Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté

Václav Brant, Milan Kroulík, Jindřich Šmöger, Michaela Škeříková, Petr Zábranský, Miroslav Jursík, Evženie Prokinová, Pavel Fuksa a Josef Hakl

Recenzenti: Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. a Ing. Václav Hlaváček, CSc.

 

Vydavatel: Agrární komora České republiky
Počet stran: 237, obsahuje 161 obrázků a 47 tabulek
ISBN 978-80-88351-13-9

 

Publikaci vydala Agrární komora České republiky

Publikace byla vytvořena pouze za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Výtisky jsou zdarma k osobnímu vyzvednutí dostupné na CPZ v Praze, na Statku Bureš a na Úřadu Agrární komory ČR.

Autoři děkují Agrární komoře ČR a MZe ČR za možnost vydání publikace.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu