Problematika zhutnění půdy na výstavě Naše Pole 2017

CPZ se na výstavě Naše Pole 2017, která se konala 13.6. – 14.6.2017 v Nabočanech, prezentovalo odborným programem zaměřeným na problematiku utužení a zhutnění půdy. V rámci odborného programu byla prezentována přednáška o problematice vlivu hospodaření na rizika vzniku zhutnění půdy. Součástí expozice CPZ bylo sedm půdních profilů, které dokumentovaly rozdílné technologické postupy eliminace zhutnění půdy z hlediska hloubkového, hlubokého, agronomického kypření na plnou hloubku orničního profilu a technologie strip till. Dále byl účastníkům demonstrován vliv tlaku tažných prostředků na půdu na základě aktuálního záznamu plantografu. Expozici se 13.6. prohlédl i ministr zemědělství Marian Jurečka.

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali vydavatelství Profi Press s.r.o. za možnost aktivně se podílet na odborném programu akce, ale také všem účastníkům našeho programu za jejich zájem a návštěvu.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu