Databáze subjektů umožňujících absolvování odborné praxe studentů bakalářského studia

Databáze subjektů umožňujících absolvování odborné praxe studentů bakalářského studia

 

Pod záštitou děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, paní Prof. Ing. Ivy Langrové, CSc., vzniká za účelem užší spolupráce mezi FAPPZ a zemědělskou prací databáze subjektů, které umožní absolvování odborné praxe studentů druhých ročníků bakalářského studia FAPPZ.

Cílem projektu je:

 • Zvýšení odborné kvalifikace studentů na základě jejich aktivního zapojení do pracovních činností subjektů podnikajících v agrosektoru
 • Zkvalitnění přípravy studentů pro uplatnění na trhu práce a dalšího zvyšování odbornosti pracovníků zemědělského sektoru
 • Cíleně podpořit a urychlit vstup nových absolventů na pracovní pozice v agrosektoru
 • Posílit zájem mladých odborníků o práci v zemědělství
 • Zrychlit komunikaci mezi vědeckou základnou a zemědělskou praxí ve vztahu k perspektivnímu vývoji výzkumu a odborné přípravy studentů
 • Na základě získání nových zkušeností zajistit studentům kvalitativně vyšší úroveň rozhodovacích procesů pro volbu jejich odborné specializace v rámci magisterských programů.

 

Fakulta agroekologie, potravinových a přírodních zdrojů si plně uvědomuje, že připravuje univerzitně vzdělané studenty pro práci v agrosektoru v rámci národního hospodářství v kontextu evropského a světového zemědělství.

Projekt je určen pro spolupráci se subjekty podnikajícími v rámci zajišťování rostlinné produkce, služeb pro rostlinnou výrobu, produkce a prodeje osiv, hnojiv a pesticidů, software pro zemědělství, výrobce zemědělské techniky, subjekty státní správy, partnerské výzkumné organizace apod.

Výsledkem projektu bude vznik databáze subjektů, které jsou ochotné a schopné zajistit podmínky pro další teoretický a praktický rozvoj studentů FAPPZ v rámci předmětu Odborná praxe v programu Rostlinná produkce.

Projekt je koordinován Centrem precizního zemědělství, jehož cílem je rychlá transformace výsledků výzkumu do praxe a zajišťování nezávislé poradenské činnosti pro zemědělskou praxi. Nedílnou součástí je i zapojení studentů do spolupráce s odbornými subjekty.

Časový rozsah odborné praxe je v délce 25 odpracovaných dní. Praxe může probíhat od 1. února kalendářního roku druhého ročníku do jeho konce podle harmonogramu výuky FAPPZ v daném školním roce. Z důvodu efektivnosti průběhu praxe lze praxi absolvovat v rozdílných časových termínech (dnech) jejichž součet musí odpovídat počtu 25 odpracovaných dnů za stanovené období pro absolvování praxe. Dělení praxe do vybraných dnů má rovněž umožnit získání nových zkušeností i studentům, kteří již aktivně pracují v zemědělských subjektech (rodinné farmy, budoucí zaměstnavatelé apod.) a jsou pracovně vytížení především v době letních prázdnin.

Garantem programu je Václav Brant

Informace pro subjekty, které se chtějí zapojit do projektu praktického vzdělávání studentů FAPPZ:

 

 1. Subjekty uvedené v databázi potenciálních pracovišť umožňujících absolvování odborné praxe studentů se zavazují, že jsou na základě platných podmínek FAPPZ ochotni zajistit odbornou praxi pro její studenty.

Podmínky absolvování odborné praxe specifikují následující dokumenty:

a) Zadost o absolvovani odborne praxe studenta_Rostlinna produkce_Dokument 1 (formát doc)

b) Dohoda o zajisteni odborne praxe_Rostlinna produkce_Dokument 2 (formát doc)

c) Potvrzeni o prubehu odborne praxe studenta_Rostlinna produkce_Dokument 3 (formát doc)

 

 1. Uzavření dohody mezi subjektem poskytujícím odbornou praxi a studentem (žadatelem) vychází pouze z jejich vzájemné dohody. FAPPZ zcela respektuje stanovisko subjektu o umožnění, či neumožnění, odborné praxe žadateli.

 Na základě uzavření dohody o absolvování odborné praxe mezi subjektem a studentem a na základě kladného vyjádření garanta odborné praxe (Dokument 1) bude uzavřena dohoda mezi subjektem umožňujícím absolvování praxe a FAPPZ (Dokument 2).

FAPPZ doporučuje studentům žádajícím o absolvování odborné praxe k podané žádosti uvést další informace, které pomohou oslovenému subjektu činit rozhodnutí, zda žadateli absolvování praxe umožní (Dokument 4):

Doporuceni studentum zadajicim o absolvovani Odborne praxe_Rostlinna produkce_Dokument 4

 

 1. Po skončení odborné praxe se subjekt zavazuje k vypracování hodnocení činnosti studenta na odborné praxi, které je podmínkou získání zápočtu (Dokument 3).

 

 1. Zařazení subjektu do databáze potenciálních pracovišť umožňujících absolvování odborné praxe studentů je dáno písemnou žádostí subjektu na adresu garanta Odborné praxe, nebo elektronickou formou na jeho e-mailovou adresu. Grantem předmětu Odborné praxe v programu Rostlinná produkce je Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (brant@af.czu.cz; tel.: +420 734 170 758).

 

 1. V žádosti subjekt uvede:

a) název subjektu

b) předmět činnosti

c) kontaktní adresu

d) kontaktní e-mail

e) odkaz na internetové stránky subjektu

f) součástí informací o subjektu může být i logo subjektu (přiložit ve formátu jpg)

Seznam subjektů zařazených do databáze potenciálních pracovišť umožňujících absolvování odborné praxe studentů bude umístěn na stránkách FAPPZ (kategorie Informace pro studenty) a na stránkách CPZ.

Seznam subjektů bude uveden v tabulkové podobě a subjekty budou řazeny abecedně podle názvu subjektu (viz. vzor):

 

Název subjektu

Předmět činnosti

Kontaktní adresa Kontaktní e-mail

Internetové stránky

subjektu

Logo

Pracovní náplň

praxe (nepovinné)

             

 

 1. Odstranění subjektu ze seznamu subjektů zařazených do databáze potenciálních pracovišť umožňujících absolvování odborné praxe studentů bude provedeno na základě písemného oznámení zaslaného na adresu garanta odborné praxe.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení na této stránce.

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.