Workshop: Meziplodiny – základ biotické intenzifikace

CPZ děkuje všem účastníkům workshopu Meziplodiny – základ biotické intenzifikace za jejich účast.

Akce se zúčastnilo více než 70 zemědělců, zástupců firem a studentů. Hlavní náplní workshopu byly odborné přednášky a prezentace výsledků zemědělci. V rámci doprovodného programu proběhla komentovaná ukázka klíčních rostlin meziplodin, představení strojů určených pro využití v systémech pěstování pomocných plodin a komentovaná prohlídka demonstračních ploch porostů meziplodin.

Dále pořadatelé děkují všem vystavovatelům zemědělské techniky:

AGRALL zemědělská technika BEDNAR FMT s.r.o. FARMET a.s.

Poděkování za spolupráci patří i producentům a prodejcům osiv, kteří se podíleli na přípravě demonstračních ploch porostů meziplodin:

SELGEN a.s. SEED SERVICE s. r. o. PRO SEEDS s.r.o.

Po skončení workshopu proběhlo setkání pracovních skupin programů EIP z České republiky a ze Spolkové republiky Německo, které aktivně spolupracují na problematice využití pomocných plodin v zemědělské praxi. Průběh akce dokumentují přiložené fotografie.

Na stránce jsou rovněž k dispozici vybrané přednášky ve formátu PDF.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu