Optické senzory v zemědělské výrobě

Ve středu 30.5.2018 se uskutečnil workshop Optické senzory v zemědělské výrobě pořádaný

Českou technologickou platformou pro zemědělstvíve spolupráci s Centrem precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze, s Mendelovou univerzitou v Brněa s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Akce se zúčastnilo 56 zástupců zemědělců, pracovníků státní správy, firem nabízejících analýzy dat pro zemědělskou sféru a optické senzory.

Cílem teoretické čísti workshopu bylo rozšíření znalostí účastníků spojených s praktickým využitím optických senzorů pro monitoring stavu porostů a plánování agrotechnických opatření v návaznosti na principy precizního zemědělství. Zazněly přednášky, které představily možnosti aplikací a využití optických senzorů. Optické senzory jsou základem dálkového průzkumu Země. Pro snímkování se dnes využívají družice, letecké letadla a stále populárnější bezpilotní prostředky. Oblasti vlnových délek, ve kterých kamery snímky pořizují, jsou určující pro sestavování indexů, se kterými se následně pracuje při hodnocení například stavu porostu. Na druhou stranu nachází optické senzory uplatnění v zařízeních, která pracují v blízkosti porostů, nebo doslova v přímém kontaktu se sledovaným objektem, v našem případě půdou nebo rostlinami. Na shodného principu využití spektrálních charakteristik porostů jsou založená plodinová čidla, která se dnes využívají k odhadu a hodnocení výživy rostlin dusíkem a na základě výstupů z uvedených čidel se řídí dávka hnojiv. Umístění těchto senzorů je řešeno zavěšením na nosném rámu na traktoru případně ramenech postřikovače.  Účastníci pracující v živočišné výrobě kladně hodnotili využití optických metod pro stanovení kvality siláže a pícnin obecně, včetně praktického předvedení přístrojového vybavení.

Přednášky se rovněž dotkly také netradičních možností využití optických čidel. Zajímavé byly pro účastníky i informace o využití termometrie z hlediska stanovení vodního stresu, jako významného faktoru negativně ovlivňujícího vývoj porostů.

Na základě hodnocení účastníků, převážně z řad agronomů, byly velmi kladně hodnoceny přednášky o využití optických senzorů a družicových snímků pro tvorbu výnosových map a jejich implementace do agrotechnických postupů, zejména ve vztahu k výživě rostlin, variabilního výsevu apod.

Po teoretické části následovala část praktická, kdy měli účastníci workshopu možnost osobního setkání se zástupci firem a odborníky na danou oblast. Nechyběla expozice techniky, praktické ukázky reálných aplikací a seznámení se s ovládáním přístrojů a interpretací dat.

Analýza hodnotících dotazníků účastníků rovněž ukázala, že jedním z vysoce hodnocených přínosů akce jsou osobní setkání s odborníky, navázání nových osobních kontaktů a vzájemné si předávání zkušeností.

Workshop se uskutečnil za podpory Ministerstva zemědělství ČR .

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.