Zakládání porostů pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

Zakládání porostů pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

Centrum precizního zemědělství ve spolupráci se společností ZEMASPOL odbyt, s.r.o. se podílí na vývoji nových technologií pšenice špaldy v ekologickém zemědělství.

Pšenice špalda je jednou z obilnin vhodných pro systémy ekologického zemědělství. Jedná o plastický druh s dobrou osvojovací schopností živin, který při zapojení porostu vykazuje vysokou konkurenční schopnost vůči plevelům.

Špalda je kulturní pluchatou pšenicí. Pro osev se ve většině případů z ekonomických důvodů využívá neloupané osivo, které se samozřejmě vyznačuje zcela odlišnými tvarovými a aerodynamickými vlastnostmi než osivo loupané, či osivo nepluchatých pšenic. Výsev pluchatých obilek přináší standardní problémy při výsevu. Ty se projevují ucpáváním semenovodů při pneumatickém transportu a následně problematickým nastavením a dodržením výše výsevku. Výše uvedené problémy jsou v zemědělské praxi řešeny tzv. dvojím výsevem. Daný způsob výsevu znamená osetí pozemku jednou ve směru standardních trajektorií pohybu pracovních souprav a následný výsev kolmo na zaseté řádky.  Dvojím výsevem je následně docíleno dosažení požadovaného výsevného množství na jednotku plochy i při snížené průchodnosti transportních cest secího stroje.

Společnost ZEMASPOL odbyt, s.r.o. obhospodařuje 506 ha orné půdy v rámci ekologického režimu a věnuje se i pěstování pšenice špaldy. Její osevní plocha v rámci osevního postupu však závisí na ceně zrna. Zejména do roku 2017 byla špalda jednou z ekonomicky efektivních plodin, kdy se prodej neloupaného zrna merkantilu dařilo realizovat v rozmezí 12 – 16 tis. Kč za tunu. Průměrný výnos špaldy byl v rozmezí 1,9 – 2,4 t/ha. Následný pokles cen na 6 – 8 tis. Kč za tunu merkantilu vedl k výrazné redukci osevních ploch.

Na základě potřeby zefektivnění výsevu pšenice špaldy, ovsa a z důvodu zakládání výsevu vícedruhových směsí plodin ve společnosti ZEMASPOL odbyt byl v rámci projektu PRV 16/002/16210/672/000027 zakoupen secí stroj HORSCH PRONTO 6 DC se systémem DuoDrill, který je doplněný zásobníkem a výsevním ústrojím pro plošný výsev malosemenných plodin (Obr. 1). Jedním z cílů projektu bylo i provedení technické modifikace výsevního ústrojí a dopravních cest osiva na secím stroji za účelem zajištění požadovaného výsevu pšenice špaldy jedním přejezdem secího stroje.

 

Obr. 1: Secí stroj HORSCH PRONTO 6 DC doplněný zásobníkem a výsevním ústrojím pro plošný výsev malosemenných plodin (Foto Hanáček).

 

Testy výsevu sériově dodaného secího stroje ukázaly, že stávající technické uspořádání transportních cest osiva není pro výsev pšenice špaldy vhodné. Z tohoto důvodu došlo k nahrazení stávající injektorové šachty o výšce 100 mm, šachtou s výškou 130 mm (Obr. 2). Zvýšení výšky šachty injektoru k poklesu tlaku vzduchu v transportních cestách, což bylo vyřešeno náhradou stávajícího ventilátoru za ventilátor s vyšším výkonem. Problémy činila následně i průchodnost osiva skrze zahnuté výstupní trubice z rozdělovací hlavy do semenovodů. Ty byly odstraněny a semenovody byly napojeny v přímém směru k výstupům rozdělovací hlavy (Obr. 3). Obdobný problém, tedy kolmé zahnutí semenovodů snižující průchodnost osiva, bylo nutné odstranit i u napojení transportních hadic před vyústěním do secí botky (Obr. 3).

 

 

Obr. 2: V rámci modifikace secího stroje pro výsev špaldy došlo k instalaci nové injektorové šachty a ventilátoru (Foto: Hanáček)

 

 

Obr. 3: Nové napojení semenovodů na rozdělovací hlavu a na secí botky (Foto Hanáček).

 

Provedené technické změny zajistily požadovanou průchodnost neloupaného osiva špaldy a dosažení požadovaného výsevního množství. Na základě možnosti založení porostů špaldy jedním přejezdem secího stroje byl následně ověřován vliv výše výsevku na vývoj a výnos porostů pšenice špaldy. Hodnocen byl vliv výsevku pšenice špaldy ve výši 180, 230 a 260 kg/ha na výnos zrna. Zajištění výsevu špaldy jedním výsevem přispělo ke snížení nákladů na setí přibližně o 800 Kč/ha. Interní podniková cena setí secím strojem HORSCH PRONTO 6 DC byla stanovena na 1250 Kč/ha. Na základě polních experimentů se rovněž ukazuje, že výsevek pšenice špaldy by vůči stávající hodnotě výsevu uplatňované v subjektu (260 kg/ha) mohl být snížen v závislosti na půdních podmínkách a průběhu počasí o 40 – 80 kg/ha, což přispěje k dalšímu snížení nákladů na založení porostu. Při snížení výsevku lze dále očekávat další finanční úspory na základě zvýšení plošného výkonu za jednotku času v důsledku snížení počtu plnění secího stroje, tyto úspory jsou však velmi závislé na velikosti a tvaru daného půdního bloku.

Podrobné výsledky z přesných provozních experimentů budou dostupné na stránkách  časopisu Úroda.

 

Práce vznikla v rámci projektu PRV s názvem „Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství“, registrační číslo žádosti 16/002/16210/672/000027.

Zpracovali:

Václav Brant – CPZ při ČZU v Praze – brant@af.czu.cz

Lubomír Mrázek – ZEMASPOL odbyt, s.r.o. - zemaspolrv@tiscali.cz

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.