Workshop: Implementace principů precizního zemědělství do kontrolních nástrojů státní správy

V rámci aktivit Centra precizního zemědělství ČZU proběhl ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy dne 4.4.2017 workshop zaměřený na problematiku implementace principů precizního zemědělství do kontrolních nástrojů státní správy. Akce, která probíhala v prostorách technického zázemí společnosti AGRA Řisuty, s.r.o., se zúčastnilo více jak 30 zástupců MZe ČR, SZIF, ÚKZÚZ a výzkumných institucí. Na workshopu byly prezentovány nejen technické prostředky využitelné v rámci precizního zemědělství, ale především aplikovatelnost postupů sběru teleometrických dat a metod jejich hodnocení pro státní správu. Kromě pracovníků pořádajících institucí se na odborném programu podíleli i zástupci firem z oblasti výroby a prodeje zemědělské techniky a software pro precizní zemědělství.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu