Precizní zemědělství na střední zemědělské školy patří

V rámci programu vzdělávání Ministerstva zemědělství a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací proběhl ve dnech 18.9. – 19.9.2018 na ČZU Praze odborný seminář cíleně určený pro pedagogy odborných předmětů vyučovaných na středních zemědělských školách. Garanty akce byli pracovníci Centra precizního zemědělství při ČZU v Praze. Na programu se rovněž podíleli pracovníci VÚRV v Ruzyni.

Seminář zahájila paní Ing. Ludmila Gočálová z MZe (Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání) a účastníky za ČZU přivítal Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. (děkan Technické fakulty).

 

Program semináře byl rozdělen do třech částí. V první, přednáškové, části byly účastníci seznámeni s principy precizního zemědělství a s jejich implementací do zemědělského výzkumu a praxe. V rámci náplně jednotlivých přednášek byla věnována pozornost změně pěstebních technologií spojených s využitím principů PZ, ale i budoucím trendům vývoje. Diskutována byla problematika senzoriky, automatizace a robotizace, principům kontaktních a bezkontaktních metod analýzy půdy rostlinných pokryvů a rostlin, včetně základů zpracování a vyhodnocování získaných dat a jejich následného praktického využití.

Druhá část byla věnována praktické ukázce měřících přístrojů pro analýzu systému půda – rostlina – atmosféra a plošným detekčním systémům, včetně pozemních a vzdušných nosičů senzorů a robotů zkonstruovaných robotickým týmem ČZU. Součástí programu byla i praktická ukázka autonomní jízdy malotraktoru. Předvedeny byly i systémy pěstování plodin v řízených podmínkách.

19.9.2018 navštívili účastníci v doprovodu pracovníků CPZ zemědělskou společnost AGRA Řisuty, s.r.o. Na farmě v Ledcích je uvítali jednatelé rodinné farmy paní Hana Krčková a Ing. Jan Vicenec. V rámci exkurze se seznámili s dosavadními zkušenostmi při zavádění monitoringu pracovních souprav a s vyhodnocováním těchto údajů. Dalším tématem bylo variabilní hnojení a problematika variabilního setí obilnin a ozimé řepky v kombinaci s výsevem na počet jedinců. Tyto technologie jsou ve společnosti AGRA Řisuty zaváděny ve spolupráci s CPZ v rámci projektu EIP 16/003/1611a/120/000095.  Přímo na poli jim byla předvedena technika pro ochranu rostlin, variabilní hnojení a pro variabilní setí.

Akce se zúčastnilo 25 pedagogů a přítomni byli i zástupci státní správy.

Pracovníci CPZ děkují za podporu MZe a  ÚZEI a za spolupráci společnosti AGRA Řisuty.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.