Polní dny ze vzduchu za účasti CPZ

Dne 26.6.2017 proběhl workshop Polní dny ze vzduchu, který se konal v rámci vzdělávacích aktivit České technologické platformy pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Cílem workshopu bylo seznámit účastníky na konkrétních příkladech s možnostmi využití nových technologií při získávání a zpracování RGB, multispektrálních, termografických informací z bezpilotních prostředků a satelitního průzkumu pro běžnou zemědělskou praxi. Kromě prakticky zaměřených přednášek byly prezentovány rozdílné bezpilotní prostředky, včetně letových ukázek.

Další články v rubrice

English ☰ Menu