Podzimní prohlídky porostů ozimé řepky založených pásovým kypřením

Na pozemcích společnosti AGROSsyn v Klíčanech proběhla dne 21.11.2017 komentovaná prohlídka porostů ozimé řepky pořádaná firmou CIME-S, s.r.o. Základní představení technologií provedl Miloslav Šindelář (CIME-S). Seznámení účastníků s agrotechnikou a dosavadním vývojem porostů se ujal Ondřej Bačina (AGROSsyn). Pracovníci CPZ připravili v porostech odkopy půdních profilů, včetně modré infiltrace, a vedli odbornou besedu s účastníky akce. Akce se zúčastnilo téměř 25 zemědělců a zástupců odborné veřejnosti.

Další články v rubrice

English ☰ Menu