Pěstování meziplodin je systém

Na vzorové farmě Statek Bureš s.r.o. u Vysokého Mýta proběhla 18.7.2017 další demonstrační akce pro odbornou veřejnost. Koordinátorem akce byl pan Jindřich Šmöger. Odborný program byl zaměřen na problematiku nových pěstebních systémů plodin s využitím meziplodin. Tomuto tématu se podrobně věnovali zástupci CPZ. Součástí programu bylo i praktické představení software pro řízené přejezdy strojů po pozemcích. V druhé části programu proběhly komentované ukázky porostů cukrové řepy s názorným předvedením vlivu zpracování půdy a přejezdů na infiltraci vody do půdy a rozdílných porostů směsí meziplodin. Nechyběla ani praktická ukázka hloubkového kypření půdy.  Akce se zúčastnilo téměř čtyřicet zemědělců a zástupců odborné veřejnost.

Další články v rubrice

English ☰ Menu