Pásové zpracování půdy vychází z principů precizního zemědělství

CPZ se aktivně podílelo na odborném semináři zaměřeném na problematiku pásového zpracování půdy, který se uskutečnil 12.7.2017 v Košeticích pod záštitou firmy CIME s.r.o. Akce nazvané „Pásové zpracování půdy – půdoochranná technologie pro suché a erozní oblasti“ se zúčastnilo přes čtyřicet zástupců zemědělských subjektů. Program semináře byl zaměřen na možnosti ochrany půdy a hospodaření s vodou v systémech pásového zpracování, včetně agrotechnických postupů využitelných při pěstování kukuřice, ozimé řepky, cukrové řepy, slunečnice a modifikovaných systémů pro obilniny. Značná pozornost byla věnována problematice využití navigačních systémů z hlediska zpracování půdy, aplikace kejdy a digestátu a setí.

Další články v rubrice

English ☰ Menu