Jaké zemědělské technologie jsou nejlepší?

CPZ dne 25. května 2017 zprovoznilo pro veřejnost přístup do systému sdílení informací o využití moderních technologií v zemědělské výrobě - UTIPA.

Cílem „Uživatelsko – technologického indexu precizního zemědělství“ (User-Technological Index of Precision Agriculture - UTIPA) je zprostředkovat znalosti uživatelů, dodavatelů a výzkumníků v oblasti využití moderních technologií v zemědělství. Primárně je založen na bodovém hodnocení vybraných technologií (metod) precizního zemědělství z pohledu technologické vyspělosti a užitečnosti pro zemědělskou praxi. Hodnotí princip technologií a ne konkrétní produkty a výrobce.

Nalezení vztahu mezi technologickou inovativností, ekonomickou efektivností a praktickou využitelností se řeší od počátku rozvoje precizního zemědělství (PZ). Existuje řada technologicky velmi vyspělých metod, jejichž využití v praxi není takové, jak se očekávalo. Na druhé straně je reálná poptávka farmářů po technologickém rozvoji v celé řadě oblastí. Efektivita a využitelnost se odvíjí od lokálních podmínek, obhospodařovaných plodin a liší se v různých zemích.

UTIPA.INFO je komplexní systém pro mezinárodní komunitu lidí se vztahem k preciznímu zemědělství, je přístupný každému, kdo respektuje pravidla používání. Funguje na principu „jaká data poskytnu, k takovým datům mám následně přístup“. Umožňuje dlouhodobé sledování vývoje a trendů precizního zemědělství. Význam má pro prezentaci potenciálu precizního zemědělství, plánování rozvoje a především pro nalezení vztahu mezi technologickou inovativností a užitečností pro praxi.

Více informací o projektu naleznete na www.utipa.info

Další články v rubrice

English ☰ Menu