Informace pro praxi – zonální kypření a hnojení polních plodin

V rámci výzkumně-vývojové spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze s firmou Farmet a.s. vycházející z  řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TA04011370 nazvaného „VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy“ v letech 2014 až 2017 byla na konci roku 2017 vydána Certifikovaná metodika: Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení.

V souladu s podmínkami grantové agentury (TAČR) metodika na 107 stranách popisuje a shrnuje zásadní výsledky dílčích cílů projektu a jejich implementaci do technických řešení strojů ve vztahu k potřebám zemědělské praxe. V rámci jednotlivých kapitol je obecnou formou zpracována problematika tvorby seťového lože a zonálního hnojení u polních plodin a podrobně se dané problematice věnuje ve vztahu k pěstování obilnin, ozimé řepky, hrachu setého a kukuřice seté.

Publikaci bylo přiděleno osvědčení MZe ČR č. 73400/2017-MZE-17221 a ISBN: 978-80-87111-67-3. Publikace autorského kolektivu Brant, V, Nýč, M, Kroulík, M, Zábranský, P. a Škeříková, M. obsahuje 67 obrázků, 26 tabulek a 20 grafů. Oponentní posudky v souladu s platnou legislativou vypracovali: Ing. Pavel Kovaříček, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. a Ing. Michaela Budňáková, Ministerstvo zemědělství ČR.

Metodika ve formátu PDF

Na základě dosavadního zájmu odborné veřejnosti o knižně vydanou publikaci, kde je počet výtisků omezen, si metodiku ve formátu PDF vyžádejte na e-mailové adrese: newsletter@farmet.cz

Do předmětu zadejte heslo „METODIKA“. Metodika Vám bude následně zdarma zaslána na Vaši uvedenou e-mailovou adresu. 

      

                                     

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.