Informace pro praxi – optimalizace velikosti zemědělských pozemků

V rámci výzkumné spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. byla zpracována metodika: Metodický postup optimalizace velikosti zemědělských pozemků. Metodika na 99 stranách přináší podklady pro dělení zemědělských pozemků z hlediska protierozní ochrany, současně však tyto požadavky konfrontuje s požadavky na parametry půdních bloků definované z pohledu optimalizace pohybu zemědělské techniky. Metodikou popsané parametry a požadavky v sobě zahrnuje interaktivní modul „Optimalizace velikosti pozemků“ v Protierozní kalkulačce, který určuje maximální přípustné délky svahu, zároveň však uživateli poskytuje podkladové vrstvy vzniklé na základě provedených prostorových analýz zohledňující parametry pozemků z pohledu požadavků zemědělské techniky (https://kalkulacka.vumop.cz).

Publikace autorského kolektivu vedeného Ing. Jiřím Kapičkou obsahuje 50 obrázků, 30 tabulek a 15 grafů.

Autorský kolektiv:
VÚMOP, v.v.i.: Jiří Kapička, Jan Lang, David Petrus a Ivan Novotný
ČZU v Praze: Václav Brant a Milan Kroulík

Předkládaná práce vznikla na základě výstupu Funkčního úkolu Ministerstva zemědělství „Integrace optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské výrobě a ochraně zemědělského půdního fondu do samostatného modulu Protierozní kalkulačky“ s dobou řešení v letech 2016 – 2017 (MZe smlouva č.: 632 – 2016 - 10052).

Metodika ve formátu PDF je volně dostupná ke stažení na titulní stránce aplikace kalkulačka.vumop.cz a na této stránce.

  

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu