CPZ se podílí na činnosti vzorové farmy Statek Bureš

Pracovníci CPZ se v rámci posledního podzimního semináře na vzorové farmě Statek Bureš, který proběhl 30.10.2018 v Bučině, opět podíleli na odborném programu. Náplní jejich přednášek a komentování polních poloprovozních pokusů byla problematika precizního zakládání porostů hlavní plodiny s využitím pomocných plodin. Především se jednalo o využití ozimých luskovin, jako pomocných plodin, v porostech ozimé pšenice. V rámci spolupráce CPZ se vzorovou farmou Statek Bureš se na ověřování této technologie podílejí firmy BEDNAR FMT, s.r.o., STROM PRAHA, a.s. a Selgen, a.s.

Další články v rubrice

English ☰ Menu