CPZ vytváří mezinárodní diskusní prostor

CPZ vytváří mezinárodní diskusní prostor

Na základě dlouhodobé spolupráce CPZ se společností Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung e.V. (GKB e. V., https://www.gkb-ev.de/), proběhlo ve dnech 13.12. – 15.12.2018 setkání pracovníků CPZ se zemědělci z rozdílných částí Německa. Setkání probíhalo formou odborné diskuse nad současnými trendy vývoje evropského a světového zemědělství a jejich uplatnění v praxi, včetně prezentace práce CPZ. Hlavními tématy bylo využití pomocných plodin v pěstebních systémech, implementace principů PZ do praxe, systémy přesného setí u úzkořádkových plodin, pěstování meziplodin, strip till apod. Součástí odborného programu byla exkurze do zemědělského podniku AGRA Řisuty s.r.o., kde se přínosná diskuse týkala nejen problematiky rozvoje technologií precizního zemědělství, ale i zkušeností s řešením projektů EIP a nastavení podmínek Cross Compliance z pohledu českého a německého zemědělce.

V rámci setkání byly účastníkům pracovníky CPZ prezentovány výsledky projektů EIP 16/003/1611a/120/000095 týkající se problematiky implementace principů precizního zemědělství do praxe a EIP  17/005/1611a/453/00010, který řeší využití pomocných plodin v systémech pěstování polních plodin.

 

Zpracoval: Václav Brant

Další články v rubrice

English ☰ Menu