CPZ na vzorové farmě Statek Bureš

Na vzorové farmě Statek Bureš s.r.o. u Vysokého Mýta proběhla10.7.2018 další demonstrační akce pro odbornou veřejnost. Koordinátorem semináře byl opět pan Jindřich Šmöger. Odborný program byl zaměřen na problematiku pěstování meziplodin v moderních pěstebních systémech. Tomuto tématu se podrobně věnovali i zástupci CPZ. V druhé části programu proběhly komentované ukázky porostů meziplodin, pšenice, kukuřice a máku. Akce se zúčastnilo více než třicet zemědělců a zástupců odborné veřejnosti. Podrobnější informace o akci a prezentace přednášejících jsou k dispozici na stránkách http://www.agkaizen.cz/.

Další články v rubrice

English ☰ Menu