CPZ na demonstrační vzorové farmě Statek Bureš

Dne 2.5.2017 proběhla za aktivní účasti zástupců Centra precizního zemědělství při ČZU v Bučině u Vysokého Mýta na Statku Bureš s.r.o. první skupinová demonstrační akce pro zemědělce a další odbornou veřejnost. Statek Bureš se přihlásil k dotačnímu titulu Podpora poradenství v zemědělství. Koordinátorem akce byl pan Jindřich Šmöger. Odborný program byl zaměřen na problematiku pásového zpracování půdy v pěstebních systémech cukrové řepy a kukuřice seté. Akce, které se zúčastnilo přes třicet zemědělců a zástupců odborné veřejnosti, probíhala formou otevřené diskuse s přednášejícími a zakončena byla komentovanou prohlídkou porostů cukrové řepy a kukuřice.

Další články v rubrice

English ☰ Menu