Aktuálně z terénu – vliv plevelné řepky na výnos ozimé řepky

V dubnu (24.4.2018) jsme Vás informovali o výskytu plevelné řepky v porostech ozimé řepky na pokusných plochách s technologií pěstování ozimé řepky v širších řádcích na lokalitě Řisuty (pozemky společnosti AGRA Řisuty). Jednalo se o založení  do dvojřádků s roztečí mezi řádky 0,25 m a s meziřádky mezi dvojřádky 0,5 m. Pokusy probíhaly na lokalitě Řisuty.

Aktualita – Plevelná řepka: https://cpz.czu.cz/cs/r-13355-aktualni-aktuality/aktualne-z-terenu-plevelna-repka.html

Založení pokusných ploch proběhlo 22.8.2017. Setí bylo provedeno secím strojem Falcon Strip (Farmet) upraveným pro výsev dvojřádků (Obr. 1). Při setí bylo přímo pod řádek ozimé řepky provedeno kypření půdy do hloubky 0,18 m s ukládáním hnojiva NPK (15-15-15, 100 kg/ha). Výsevek odpovídal 35 semenům na m2.

Na pokusných plochách byly vysety dvě odrůdy ozimé řepky: Orex a Cedrik (Selgen, a.s.). V rámci pokusů byly na jedné pokusné ploše rostliny plevelné řepky vyplety z meziřádku mezi dvojřádky (0,5 m) a z meziřádku uvnitř dvojřádku (0,25 m) ručně. Kontrolní plochy byly parcely s výskytem plevelné řepky. Vypletí bylo provedeno na plochách s oběma odrůdami. Tyto plochy byly hodnoceny samostatně.

Druhou variantou byly plochy, kde byl plečkován pouze meziřádek mezi dvojřádky (0,5 m). Plečkování bylo provedeno dvakrát na podzim – ničení plevelné řepky a výdrolu obilniny (simulace plečkování ruční plečkou). Kontrolní plochy byly parcely s výskytem plevelné řepky. Plečkování bylo provedeno na plochách s oběma odrůdami.

  Obr. 1: Ověření seřízení sklízecí mlátičky před sklizní pokusů (foto Brant)

Z důvodu variability půdního bloku byl vliv pletí a plečkování hodnocen samostatně. 14.7.2018 byla provedena sklizeň pokusných ploch pomocí maloparcelové sklízecí mlátičky (Obr. 1).  Stav porostů před sklizní dokumentují obrázky 2 a 3. Velikost jedné pokusné parcely činila 120 m2. Po sklizni byly provedeny odpočty počtu rostlin na jednotku plochy. Průměrné výnosy ozimé řepky v tunách na ha a počty rostlin na m2 u vypletých variant ve srovnání se zaplevelenými variantami dokumentuje tabulka 1. Průměrné výnosy ozimé řepky v tunách na ha a počty rostlin na m2 u plečkovaných variant ve srovnání se zaplevelenými variantami dokumentuje tabulka 2.

  Tab. 1: Průměrné výnosy ozimé řepky v tunách na ha a počty rostlin na m2 u pletých variant ve srovnání se zaplevelenými variantami plevelnou řepkou.

Tab. 2: Průměrné výnosy ozimé řepky v tunách na ha a počty rostlin na m2 u plečkovaných variant ve srovnání se zaplevelenými variantami plevelnou řepkou.

Na základě dosavadních výsledků nelze samozřejmě vyvozovat všeobecně platné závěry, ale výsledky poukazují na skutečnost, že rostliny plevelné řepky přítomné v porostech ozimé řepky můžou ovlivnit výnos porostů. Zvýšení počtu rostlin vede ke změně struktury porostu, a tím i k jeho vývoji v závislosti na výživě a samozřejmě průběhu počasí.

  Obr. 2: Pleté porosty s odrůdou Orex s dobře patrnými meziřádky o šířce 0,5 m (foto Brant)

 

Obr. 3: Zaplevelené porosty plevelnou řepkou s odrůdou Orex (foto Brant)

 Výsledky byly získány v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na programové období 2014–2020. Práce vznikla v rámci projektu EIP 16/003/1611a/120/000095 s názvem Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů, jehož poskytovatelem je MZe ČR.

Zpracovali:  Václav Brant, Milan Kroulík, Petr Zábranský a Vítězslav Krček

Centrum precizního zemědělství, ČZU v Praze

CPZ děkuje za technickou podporu firmám Farmet, a.s. a Selgen, a.s.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.