Aktuálně z terénu - variabilní setí se stává realitou

Pracovníci CZP se aktivně podílejí na i na projektech, které si kladou za cíl pomoci zavést nejnovější poznatky z oblasti precizního zemědělství do běžné zemědělské praxe. Jedním z nich je i projekt v rámci iniciativy Evropského inovačního partnerství s názvem Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů, který již třetím rokem rozvíjíme ve spolupráci se zemědělskou společností AGRA Řisuty s.r.o.

Jednou z technologií, která by měla být ve společnosti zavedena je setí s prostorově proměnlivým výsevkem na základě předem připravených mapových podkladů. Pro tyto účely podnik investoval do nového kombinovaného secího stroje Väderstad Rapid A800 (obr. 1).

Obr 1 – Secí stroj Väderstad Rapid A800 agregovaný s traktorem NH 8.390

Ten umožňuje změnu vysévaného množství během jízdy na základě předem stanovené mapy výsevu. Krom toho je jeho velkou výhodou osazení technologií Seedeye, která za chodu kontroluje pomocí laseru průchodnost semenovodů a počítá propadávající semena. Díky tomu je možné nastavit výsevek ne v hmotnostních jednotkách, ale přímo v požadovaném počtu semen na metr čtverečný.

V praxi pak technologie funguje tak, že aplikační mapa je nahrána do terminálu traktoru (v tomto případě NH 8.390), který se pomocí „taskcontroleru“ propojí s terminálem secího stroje. Terminál traktoru, potom na základě GPS pozice, vyhodnotí požadované množství semen v daném místě pozemku a vyšle pokyn výsevnímu ústrojí k nastavení požadovaného výsevku.

Obr. 2 – Letecký pohled na pokusný pozemek

Stanovení správné strategie tvorby aplikační mapy je klíčové pro správné fungování technologie. Aplikační mapu je možné vytvořit na základě různých podkladových materiálů, jako jsou mapy půdní vodivosti, mapy zásoby živin, výnosové mapy, nebo mapy výnosového potenciálu. Vzhledem k existenci kompletní sady map výnosového potenciálu v podniku, byly tyto podklady využity i při specifikaci algoritmů pro variabilní setí (obr. 3).

Obr. 3 – Mapa výnosového potenciálu pokusného půdního bloku

Mapy výnosového potenciálu jsou tvořeny na základě dlouhé řady družicových snímků, které zachycují plodiny pěstované na daném bloku v blízkém infračerveném spektru. Díky tomu je možné na každém půdním bloku vysledovat místa lepší, či horší pro růst rostlin a podle nich blok rozdělit do výnosových zón.

Prozatím, ani v rámci odborných debat, nepanuje shoda, jak k jednotlivým zónám výnosového potenciálu na půdním bloku přistupovat. Především, zda na lepších místech výsevek zvyšovat, či snižovat. Obě varianty mají svou logiku. Proto bylo při prvním testovacím setí přistoupeno k využití různých variant v rámci pokusného pozemku (obr. 4)

Obr. 4 – Připravená mapa výsevu

Zavedení technologie bylo spojeno s řešením především technických problémů, např. omezená kompatibilita software terminálů  traktoru a secího stroje (obr. 5).Společnost AGRA Řisuty je zřejmě první v ČR, kdo technologii zavádí a technici se s ní zde teprve musí seznámit. Původní záměr předpokládal využití variabilního setí již v rámci výsevu řepky ozimé již v srpnu 2017. I přes veškerou snahu technických pracovníků společností Agrall a Agrotec (dovozci strojů využitých v projektu) se technické problémy nedařilo odstranit.

Obr. 5 – Terminál Inteliview 4 instalovaný v traktoru NH 8.390

Tento problém se povedl překonat až programátorům společnosti Väderstad a New Holland během zimních měsíců. Ani jarní výsev potom neproběhl bezproblémově, protože technologie opět narazila na sérii technických překážek v přípravě mapy, jejím importu do terminálu, nastavení komunikace a další.

Teprve s odstupem dvou týdnů, za setím běžných ploch, se podařilo založit porost jarního ječmene i na pokusném pozemku. Z toho důvodu není prozatím jasné, zda bude možné vyhodnotit vliv změny výsevku v dané výnosové zóně, či zda bude pokus využit ke stanovení vlivu pozdního setí na následný růst a výnos ječmene. Za pozitivní lze považovat skutečnost, , že díky obrovské snaze a práci, která byla vykonána, jsme již nyní schopni případné potíže pro příště eliminovat a secí stroj by tak měl být připraven na bezproblémové setí řepky v letošním srpnu, kdy bychom rádi technologii variabilního setí využili pro založení veškeré plochy.

Zpracoval: Vítězslav Krček – Centrum precizního zemědělství

Zpracováno v rámci projektu EIP 16/003/1611a/120/000095.

 

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.