Aktuálně z terénu – pomocné plodiny v luskovinách

CPZ řeší otázku využití pomocných plodin v porostech ozimých luskovin – hrachu setého a rolního. Cílem experimentů je ověřit funkčnost pěstebních systémů využívajících přísevy vymrzajících pomocných plodin v ekologickém a konvenčním zemědělství a technologické postupy založení vícedruhových porostů.

Přísev pomocných vymrzajících plodin do ozimých luskovin má zajistit:

  • Snížení erozních rizik po založení porostů a zlepšení infiltrační schopnosti půdy
  • Omezení rozvoje plevelů v důsledku konkurenční schopnosti pomocné plodiny (zde se jedná přímou konkurenci pomocné plodiny, její odumřelé fytomasy na povrchu půdy a o inhibiční fytoefekty meziproduktů rozkladu biomasy)
  • Využití pomocných plodin k regulaci plevelů má snížit rizika zaplevelení porostů luskovin v systémech ekologického zemědělství, tak omezit potřebu herbicidů v konvenčním zemědělství
  • Opomenout nelze ani význam pomocné plodiny jako zdroje organické hmoty pro půdu a zdroje živin pro hlavní plodinu

V rámci výzkumných aktivit jsou ověřovány rozdílné technologické postupy založení směsných porostů. Jedním je souběžný výsev hrachu do úzkých řádků (do 150 mm) se souběžným plošným výsevem pomocné plodiny. Druhý představuje výsev hrachu do řádků 250 mm a souběžným řádkovým výsevem pomocné plodiny (nebo jejich směsí) do meziřádku. V současné době se zároveň ověřuje možnost pěstování hrachu setého a rolního v širších řádcích a to i z důvodu možnosti kultivace porostů.

Na podzim 2017 byly na pozemcích společnosti ZEMASPOL odbyt s.r.o. (Uherský Brod) ve spolupráci s firmou Selgen a.s. založeny porosty hrachu setého (Aviron – ozimá forma) a rolního (Arkta – ozimá forma) s přísevy hořčice bílé (odrůda Andromeda). V rámci polních poloprovozních experimentů byly na plochách v ekologickém systému hospodaření založeny 2.10.2017 následující pokusné varianty (Tab. 1). Výsev byl proveden secím strojem Horsch Pronto 6 DC se systémem DuoDrill (Obr. 1).

Tab. 1: Pokusné varianty na lokalitě Šumice (Uherský Brod)

varianta hrách (výsevek) pomocná plodina hořčice bílá (výsevek)
1 Aviron (250 kg/ha) Andromeda (10 kg/ha)
2 Aviron (250 kg/ha) Andromeda (5 kg/ha)
3 Aviron (250 kg/ha) bez hořčice
4 Arkta (250 kg/ha) bez hořčice
5 Arkta (250 kg/ha) Andromeda (5 kg/ha)
6 Arkta (250 kg/ha) Andromeda (10 kg/ha)

 

Na podzim (22.10.2017) byl stanoven počet rostlin hrachu a hořčice na pokusných plochách a bylo provedeno stanovení pokryvnosti půdy analýzou obrazu. Na variantách s hrachem setým (Aviron) činil průměrný počet rostlin hořčice 86 kusů na m2 (výsev 5 kg/ha) a 144 kusů na m2 (výsev 10 kg/ha). Na plochách s Arktou poté 77 (nižší výsev) a 134 (vyšší výsev hořčice) kusů na m2. Obrázek 2 dokumentuje pokryvnost povrchu půdy na ploše 0,25 m2 rostlinami hrachu setého a hrachu setého s hořčicí 22.10.2017.

Silné mrazy v zimním období zajistily vymrznutí hořčice, ale i hrachu setého Aviron. Hrách rolní Arkta přezimoval a porost nevykázal ani redukci rostlin vůči podzimní inventarizaci. Obrázek 3 dokumentuje stav porostů hrachu setého Aviron v jarním období (viditelné jsou již jen rozkládající se zbytky rostlin hrachu) a dobře se vyvíjející se porosty Arkty.

V jarním období (26.4.2018) bylo provedeno hodnocení stav porostů na plochách s hrachem rolním. Sledován byl počet rostlin Arkty na jednotku plochy (m2) a produkce nadzemní biomasy Arkty a plevelů (Tab. 2). Počty rostlin hrachu rolního na jednotku plochy nevykazoval rozdíly mezi variantami. Obdobně tomu bylo i u produkce suché nadzemní biomasy hrachu. Nejnižší produkce suché nadzemní biomasy plevelů byla stanovena na variantě s nejvyšším výsevkem hořčice.

Tab. 1: Počet rostlin Arkty na jednotku plochy (m2) a produkce nadzemní biomasy Arkty a plevelů (t/ha) na lokalitě Šumice (26.4.2018), Brant 2018.

varianta hrách rolní pomocná plodina hořčice bílá (výsevek) počet rostlin na m2 (kusy) suchá nadzemní biomasa hrachu (t/ha) suchá nadzemní biomasa plevelů (t/ha)
4 Arkta bez hořčice 243 1,266 0,348
5 Arkta Andromeda (5 kg/ha) 247 1,252 0,361
6 Arkta Andromeda (10 kg/ha) 232 1,276 0,264

 

Poděkování: Práce vznikla v rámci projektu PRV s názvem „Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství“, registrační číslo žádosti 16/002/16210/672/000027.

 

Zpracovali: Václav Brant  a Michaela Škeříková

Centrum precizního zemědělství, ČZU v Praze

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.