NOVÁ PUBLIKACE - Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby

 

Centrum precizního zemědělství se podílelo na vzniku nové knižní publikace o precizním zemědělství. Publikace vznikla ve spolupráci se společností AGRA Řisuty v rámci řešení projektu EIP. Dalšími spolupracujícími subjekty spolupracujícími na knize byly: ČVUT Praha, SPZO, VÚMOP, v.v.i. a VÚRV v.v.i.

Společnost AGRA Řisuty se dlouhodobě zaměřuje na využívání nových technologií v rámci zemědělské výroby. Jejím cílem je nejen využívání moderních systémů hospodaření s uplatněním nových technologií, ale také dlouhodobá péče o půdu a o životní prostředí. V neposlední míře řeší i otázku vytváření bezpečných a ergonomických pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Její dosavadní aktivity a zkušenosti společnosti, včetně její zapojení do projektu Evropského inovačního partnerství, umožnily vydání knižní publikace, která je věnována problematice precizního zemědělství a zaměřuje se rovněž na principy implementace těchto postupů do rostlinné výroby.

Práce zahrnuje nejen originální výsledky členů autorského kolektivu, které byly získány v rámci řešení projektu EIP (Program rozvoje venkova pro období 2014–2020, 16/003/1611a/120/000095), ale také pracuje s dosavadními, převážně zahraničními vědeckými a odbornými, literárními zdroji. Publikace kromě samostatných textů hlavní textové části obsahuje 248 obrázků a 24 tabulek. Publikaci doplňují samostatné kapitoly označené jako části implementační, které dokumentují výsledky získané přímo při řešení projektu ve společnosti AGRA Řisuty (příjemce dotace).

Kniha je primárně v souladu s cíli projektů EIP určena pro zemědělskou praxi se zaměřením na zemědělskou produkci v rámci konvenčních a ekologických systémů hospodaření. Naším přáním je, aby publikace byla využívána nejen zemědělci, pracovníky státní správy, pedagogickými a vědeckými pracovníky, ale také středoškolskými a vysokoškolskými studenty zemědělských oborů, krajinného plánování a studijních směrů zaměřených na vývoj technického a softwarového vybavení pro rostlinnou produkci.

 

Z důvodu stávající situace spojené se stavem nouze, je publikace dostupná v elektronické podobě ve formátu PDF. Po skončení této situace bude zájemcům o tuto problematiku dostupná zdarma v tištěné podobě.

 

Dedikace publikace:

Název: Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby

Autorský kolektiv: Václav Brant, Milan Kroulík, Vítězslav Krček, Josef Krása, Jiří Kapička, Pavel Hamouz, Petr Zábranský, Michaela Škeříková, Josef Škeřík, Zdeněk Job, Jan Lang a David Petrus

 

 

Autoři děkují projektové podpoře:

Výsledky zahrnuté do předkládané publikace byly získány v rámci projektu:

Podpora operačních skupin a projektů EIP, Program rozvoje venkova pro období 2014–2020 (PRV), 16/003/1611a/120/000095: Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů.

Příjemce dotace: AGRA Řisuty s.r.o. 

Spolupracující instituce na projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze a Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

 

ISBN 978-80-87111-81-9

 

Zpracovatel: AGRA Řisuty s.r.o.

Ledce 162, 273 05 Ledce

Tel.: +420 312 589 206

e-mail: agra.risuty@agra-risuty.cz

 

Vydavatel: Kurent, s.r.o.

Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 387 202 310

e-mail: kurent@kurent.cz

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.