Informace pro praxi – biologické vlastnosti a regulace sveřepů

Pracovníci Centra precizního zemědělství při ČZU se podíleli na vzniku certifikované metodiky: Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě. Metodika na 28 stranách přináší informace o biologii sveřepů a řeší problematiku preventivních a přímých metod jejich regulace z hlediska potřeb zemědělské praxe.

Publikace autorského kolektivu vedeného Prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc., obsahuje 12 obrázků a 5 grafů.

Autorský kolektiv:
prof. Ing. Josef Soukup, CSc., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Valičková, Ph.D., Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D.

Dedikace:
Certifikovaná metodika vznikla na základě poznatků získaných při řešení projektu
NAZV QJ1310128
s názvem Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systému integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách.

Oponentní posudky vypracovali:
Mgr. Martina Sojneková, Oddělení metod integrované ochrany rostlin, ÚKZÚZ Brno
doc. Ing. Vladimír Smutný, PhD., Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF, Mendelova univerzita v Brně

Publikaci bylo přiděleno osvědčení č. UKZUZ 002470/2018
ISBN 978-80-213-28228

Metodika je ve formátu PDF ke stažení na této stránce.

Soubory ke stažení