Aktuality

Archiv článků

Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin

Pracovníci CPZ se podíleli na vzniku odborné publikace, kterou vydala Agrární komora ČR.

Prezentace CPZ na výstavě Naše pole 2019

CPZ zajišťovalo odborný program na výstavě Naše pole 2019 v Nabočanech, která proběhla 11.-12.6.2019.

Workshop: Meziplodiny – základ biotické intenzifikace

CPZ děkuje všem účastníkům workshopu Meziplodiny – základ biotické intenzifikace za jejich účast.

Databáze subjektů umožňujících absolvování odborné praxe studentů bakalářského studia

Pod záštitou děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, paní Prof. Ing. Ivy Langrové, CSc., vzniká za účelem užší spolupráce mezi FAPPZ a zemědělskou prací databáze subjektů, které umožní absolvování odborné praxe studentů druhých ročníků bakalářského studia FAPPZ.

Semináře ENERGEN 2019

Problematika odborných seminářů firmy ENERGEN pro zemědělskou veřejnost byla zaměřena na otázku sucha a možnosti eliminace vodního stresu u porostů polních plodin

Pracovníci CPZ navštívili Technickou univerzitu v Madridu

Pracovníci CPZ navštívili Technickou univerzitu v Madridu (UPM, http://www.upm.es) ve dnech 19.-22.2.2019

CPZ na zimních agrotechnických seminářích firmy Bednar FMT

Pracovníci Centra precizního zemědělství se aktivně podíleli na odborném programu zimních agrotechnických seminářů firmy Bednar FMT

Spotřeba osiva při výsevu na počet jedinců a při výsevu na stanovenou hmotnost výsevku

Na podzim roku 2018 byla ověřována skutečná hodnota spotřeby osiva triticale (kg/ha) při výsevu secím strojem Väderstad Rapid A800.

English ☰ Menu