Ozimá řepka v pásovém zpracování půdy – prohlídka porostů v Klíčanech

Na pozemcích společnosti AGROSsyn v Klíčanech proběhla dne 25.4.2018 další komentovaná prohlídka porostů ozimé řepky založených technologií strip till s roztečí řádků 0,75 m. Podzimní pásové kypření bylo provedeno strojem Stripcat firmy SLY na lokalitě Klíčany. Stroje SLY má ve svém prodejním portfoliu firma CIME-S, s.r.o. Po úvodním představení technologií, které provedl Miloslav Šindelář (CIME-S), seznámil účastníky akce s dosavadním vývojem porostů a provedenou agrotechnikou Ondřej Bačina (AGROSsyn). Na hodnocení stavu rostlin se podíleli rovněž pracovníci CPZ.

Rostliny ozimé řepky na plochách založených do pásového kypření se ve srovnání s ostatními technologiemi vyznačovaly silným kořenovým krčkem a dobře rozvětveným kůlovým kořenem. Větvení kořene bylo samozřejmě podpořeno nejen dostatečným prostorem pro vývoj kořene, ale také dobře nakypřenou půdou ve zpracovaném pásu.

Výsev do širokých řádků, který je spojen s nižším počtem rostlin na jednotku plochy, se opět projevil tvorbou mohutných a intenzivně větvících rostlin. Rostliny větvily již ve výšce 0,2 m nad zemí a vyznačovaly se přítomností již zakvétajících větví třetího řádu. Akce se zúčastnilo téměř 20 zemědělců a zástupců odborné veřejnosti.