CPZ na výstavě Naše pole 2018

CPZ se i v letošním roce bude podílet na odborném programu výstavy Naše pole 2018, která se koná 19. – 20. června 2018, v Nabočanech. Pořadatelem výstavy Naše pole 2018 je vydavatelství Profi Press s.r.o. Odborný program CPZ bude věnován problematice vodní bilance porostů a systémům zpracování půdy stabilizujícím vodní bilanci na orné půdě. V rámci problematiky hospodaření s vodou v agrofytocenózách zajišťuje CPZ ve spolupráci s firmou EMS Brno měření základních meteorologických prvků na lokalitě Nabočany, které jsou k dispozici všem zájemcům o výstavu Naše pole 2018. Podrobné meteorologické údaje naleznete na stránkách výstavy Naše pole 2018.

Soubory ke stažení